» » » » Free spirit-weiss

 
6 x assiette pasta rectangulaire - Rosenthal studio-line

6 x assiette pasta rectangulaire - Rosenthal studio-line

Collection : Free spirit-weiss
Designer :
Robin platt
Référence :
19750-800001-16102

283.00
 
Quantité 6 x assiette creuse 23 rectangulaire - Rosenthal studio-line

6 x assiette creuse 23 rectangulaire - Rosenthal studio-line

Collection : Free spirit-weiss
Designer :
Robin platt
Référence :
19750-800001-16123

214.00
 
Quantité 6 x assiette plate 14 rectangulaire - Rosenthal studio-line

6 x assiette plate 14 rectangulaire - Rosenthal studio-line

Collection : Free spirit-weiss
Designer :
Robin platt
Référence :
19750-800001-16214

146.00
 
Quantité 6 x assiette plate 21 rectangulaire - Rosenthal studio-line

6 x assiette plate 21 rectangulaire - Rosenthal studio-line

Collection : Free spirit-weiss
Designer :
Robin platt
Référence :
19750-800001-16221

175.00
 
Quantité 6 x assiette plate 27 rectangulaire - Rosenthal studio-line

6 x assiette plate 27 rectangulaire - Rosenthal studio-line

Collection : Free spirit-weiss
Designer :
Robin platt
Référence :
19750-800001-16227

225.00
 
Quantité 6 x coupelle 9 cm - Rosenthal studio-line

6 x coupelle 9 cm - Rosenthal studio-line

Collection : Free spirit-weiss
Designer :
Robin platt
Référence :
19750-800001-15209

175.00
 
Quantité 
Nombre de produits : 6